• Salangen kirke
 • Simavåg
 • Honningsvåg kirke
 • Djevledalsbekken bru
 • Burekka i Stamsund
 • Kongsbakken videregående skole
 • Strandgata 19
 • Nyholmen fyrstasjon
 • Svolvær kirke
 • Arktisk kultursenter
 • Kjerringøy handelssted
 • Bjørklund gård
 • Jennestad handelssted
 • Snippen
 • Konsulatet
 • Kirkegata 2 og Dalsbøkiosken
 • Bodø Sparebank
 • Eggum kulturlandskap
 • Austad-bygget
 • Rødskolen på Melbu
 • Petter Dass-plassen i Sandnessjøen
 • Fygle skole
 • Skogfoss kraftstasjon
 • Fogd Dreyers gate
 • Lyngen kirke
 • Målselv bru
 • Måløy-Skarholmen fyrstasjon
 • Lagården terrasse
 • Strømsør i Bardu
 • Grand hotell
 • Mortengården
 • Kjølnes fyrstasjon
 • Tromsø kunstforening
 • Alta kraftstasjon
 • Verdensteatret
 • Lofotr
 • Elvestrand Borettslag
 • Vardø kirke
 • Høgskolen i Harstad
 • Lofotmuseet
 • Sør-Varanger politikammer
 • Ibestad kirke
 • Steigen kirke
 • Kirkenes sykehus, personalboliger
 • Værøy gamle kirke
 • Kontorbygning i Bredbuktnesveien
 • Det gamle bedehuset
 • Skibotn feltstasjon
 • Universitetsområdet i Breivika
 • Breivang videregående skole
 • ”Korshuset” på Mohus
 • Vardø fyrstasjon
 • Universitetet i Tromsø, Øvre og Nedre lysthus
 • St. Olavs gate 52 og 54
 • Havnnes handelssted
 • Sabetjohkbrua
 • Blokkebærgrenda
 • Flakstad kirke
 • Kullungen barnehage
 • Hydro-boligene i Glomfjord
 • Paaljorden
 • Elverhøy kirke
 • A/S Sydvaranger - produksjonsanlegg på Kirkenes
 • Kaarbøgården
 • Bruene over Efjorden
 • Petersborggata 9-16
 • Gamslett
 • Vardø radio
 • Herøy kirke
 • Merkurgården
 • Tennes - tilrettelegging av helleristninger
 • Kumpulagården
 • Kiilgården
 • Nybyen
 • Kirkegårdsveiens nedre del - villaer
 • xbo (mobil bolig)
 • Nordnorsk Kunstmuseum
 • Fjærabuene i Birtavarre
 • Harstad rådhus
 • Norsk Medisinaldepots Nord-Norgesavdeling
 • Nyrud gård
 • Parkgata 17-19
 • Elvebakken
 • Gildeskål hovedkirke
 • Brønnøy kirke
 • Tromsdalen kirke
 • Sametinget
 • Steinsviks arkitektkontor
 • Idrettens hus
 • A/S Sydvaranger - bygninger i sentrum
 • Administrasjonsbygning for sysselmannen på Svalbard
 • Strandgata 22
 • Tørfoss
 • Maritplassen
 • Norsk Hydro, Harstad
 • Villa Holmboe
 • Grønnegata 122
 • Harstad Arbeidersamfund
 • Kautokeino kulturbygg
 • Bardu kirke