• Vardøhus festning
 • Paulsengården
 • Skjervøy kirke
 • Norsk Hydro, Harstad
 • Gállogiedde
 • Krambuvika
 • Espolin Johnson Galleriet
 • Kulturhuset i Tromsø
 • Kong Oscar IIs kapell
 • Ureddplassen
 • Petersborggata 9-16
 • Likhus og gravplasser på Karlsøya
 • Lyngen kirke
 • Fjellkirke i Lappoluobbal
 • Verdensteatret
 • Glomfjord salpeterfabrikker
 • Kjelvik husmannsplass
 • Fagereng boligområde
 • Hundsethgården
 • Brønnøy kirke
 • Vestre Jakobselv fiskersamvirke
 • Polarbo
 • Gjerdet
 • Aspenes gård
 • Brødrene Isaksens Patentslipp A/S
 • Alstahaug - Petter Dass-museet
 • Dolstad kirke
 • Honningsvåg bystruktur
 • Kapellet, Tromsø gravlund
 • Holmen leir
 • Polmak kirke
 • Svolvær kirke
 • Dønnes gård
 • Universitetet i Tromsø, Arktisk-alpin Botanisk hage
 • Bo i nord boligområde
 • Kronehuset
 • Universitetet i Tromsø, Humanioraparsellen
 • Havnnes handelssted
 • Lundenes gård
 • Samfunnshuset
 • Tollboden i Hammerfest
 • Bebyggelsen i Longyearbyen - fargesetting
 • Skallelv
 • KFUK/KFUM
 • Nordkapphallen
 • Hadsel prestegård
 • Tjøtta gård
 • Bertheustorget, Harstad
 • A/S Sydvaranger - produksjonsanlegg på Bjørnevatn
 • Alta kraftstasjon
 • Reine kirke
 • Gildeskål prestegård
 • Vestre Jakobselv kirke
 • Skihytta på Rismålshaugen
 • Stamsund kirke
 • Naustgamme i Rotvik
 • Mellomveien 130 - Kirsten Sands bolig
 • Gammelveien i Øksfjordbotn
 • Mellomveien 34 A og B
 • Glomfjord kraftstasjon
 • Lærerskolen
 • Gammelgården
 • Storjord – hotellet og skogvoktergården
 • Maursund gård
 • Manshausen reiselivsanlegg
 • Kobbelv vertshus
 • Simavåg
 • Paaljorden
 • Kalvebakken bruer
 • Hålogalandsgate 43, 45 A og 45 B
 • Nordlandssykehuset Rønvik
 • Norsk Medisinaldepots Nord-Norgesavdeling
 • Trondenes historiske senter
 • Karasjok barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
 • Havøysund kirke
 • Lebesby kirke
 • Hatteng rasteplass
 • Botn - jugoslavisk krigskirkegård
 • Tromsø Tinghus
 • Lokomotivstall 1
 • Skolegata 50
 • Jørns gate 39
 • Kvamstykket barnehage
 • Setermoen leir, lagerbygninger
 • Måløy-Skarholmen fyrstasjon
 • Røkenes gård
 • Strand skoleinternat
 • Punkthuset på Sama
 • Tromsø museum
 • Østsamisk museum
 • Universitetsområdet i Breivika
 • Mosjøen videregående skole
 • Bjørklund gård
 • Lofotmuseet
 • Alstahaug prestegård
 • Storgaten 1 og Torget 3
 • Eidebakken skole
 • Hamnvik handelssted
 • Bodø domkirke
 • Åsveien 19