• Hålogalandsgate 43, 45 A og 45 B
 • Frimurerlosjen
 • Velvære og fritidslokaliteten Båndene
 • Vestre Jakobselv fiskersamvirke
 • Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)
 • Svolvær kirke
 • Esbensengården på Bakken
 • Lofoten kulturhus og Thon hotell Lofoten
 • Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård
 • Norsk Hydro, Harstad
 • Havnebygget i Tromsø
 • Skjarvelandet
 • Raftsund bru
 • Tromsø Tinghus
 • Skjervøy prestegård
 • Hamningberg fiskevær
 • Badeplattform
 • Kobbelv vertshus
 • Harstad kino
 • Skattefogdgården
 • Lærerskolen
 • Strømsør i Bardu
 • Svanvik kapell
 • Lyngen kirke
 • Ormen lange
 • Polarbo
 • Merkurgården
 • Alfheim svømmehall
 • Krigsgravplassene ved Fredskapellet
 • Sjønstå gård
 • Harstad folkeskole
 • Eggum kulturlandskap
 • Bjørklund gård
 • Dolstad gangbru
 • Eliborg
 • Kirkestue, Karlsøya
 • Dolstad kirke
 • Narvik kirke
 • Glomstua
 • Hammerfest folkebibliotek
 • Gildeskål gamle kirke
 • Rasteplass i Lillefjord
 • Tromsø Baptistkirke
 • Jæra boligområde
 • Setermoen leir, lagerbygninger
 • Karasjok gamle kirke
 • Nyksund i Vesterålen
 • Skippergata 11
 • Torsken kirke
 • Bebyggelsen i Longyearbyen - fargesetting
 • Bo i nord boligområde
 • Angellgården
 • Vestre Jakobselv kirke
 • Trondenes historiske senter
 • Stakkevollveien 25 A, Tromsø
 • Grøtøy handelssted
 • Kronehuset
 • Sonjatun helsesenter og omsorgssenter
 • Valberg kirke
 • Hadsel kirke
 • Trastad sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede
 • Rv 17, Kilboghamn fergeleie
 • Austad-bygget
 • Fjærabuene i Birtavarre
 • Nordlyskatedralen Alta kirke
 • Kjelvik husmannsplass
 • Hammerfest rådhus
 • Paulsengården
 • Sortland kirke
 • Hytte på Hersøya
 • Kollstraumen bru
 • Østsamisk museum
 • Taubanesentralen med bane 5 og 6
 • Botn - jugoslavisk krigskirkegård
 • Tollboden i Hammerfest
 • Finnmarksbiblioteket
 • Jotka fjellstue
 • Kjølnes fyrstasjon
 • Saltstraumen bru
 • Breidablikk
 • Åsvær fyrstasjon
 • Børselvfjellet vegmiljø
 • Dønnes gård
 • Tromsdalen kirke
 • Utdanningssenter ved Setermoen leir
 • Skomvær fyrstasjon
 • Jacobsbakken
 • Holmboebryggene og Arnesenbrygga
 • Simavåg
 • Myrengblokkene
 • Kongsbakken videregående skole
 • Glomfjord kraftstasjon
 • Friisgården
 • Charlottenlund friluftsområde
 • Lofotakvariet
 • Sortland gymnas
 • Alsvåg hovedgård
 • Bodø rådhus
 • Landegode fyrstasjon
 • Strandgata 19