• Trastad sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede
 • Skippergata 11
 • Eliborg
 • Statoil Harstad
 • Bo i nord boligområde
 • Nordlandsbanken
 • Svenskebyen
 • Rødskolen på Melbu
 • Finnsnes kirke
 • Harstad kirke
 • Vegen over Ifjordfjellet
 • Brodtkorbsjåene
 • Nyksund i Vesterålen
 • Kaarbøgården
 • Vardø politikammer
 • Krigsgravplassene på Tjøtta
 • Tromsø Baptistkirke
 • Polarmiljøsenteret og Polaria
 • Mellomveien 34 A og B
 • Grønnåsen skole
 • Båthus i Tosbotn
 • Bertheustorget, Harstad
 • Samisk videregående skole, Karasjok
 • Nordlyskatedralen Alta kirke
 • Esbensengården på Bakken
 • Fugløykalven fyr
 • Gamle Grand hotell
 • Universitetsområdet i Breivika
 • Nordlandsmuseet
 • Kong Oscar IIs kapell
 • Skjerstad sildoljefabrikk
 • Dramsveien 83 og 87
 • Finnmarksbiblioteket
 • Harstad kino
 • Aspenes gård
 • Tjøtta gård
 • Ibestad prestegård
 • Hybelhuset Strandskillet 3
 • Harstad folkeskole
 • Hamsunsenteret
 • Valjok kapell
 • Helgelandssykehuset Sandnessjøen
 • Strømmen bru
 • Universitetet i Tromsø, Tromsø geofysiske observatorium
 • Stien langs sjøen – mot Trondenes
 • Villa Holmboe
 • Kjeldsethgården
 • Altagård med katolsk kirkegård
 • Sonjatun helsesenter og omsorgssenter
 • Moskenes kirke
 • Nord-Troms museum
 • De eldre militære bygningene i sentrum
 • Administrasjonsbygning for sysselmannen på Svalbard
 • Sortland rådhus
 • Niemenaikku
 • Nordnorsk Kunstmuseum
 • Geofysen, Tromsø
 • Landegode fyrstasjon
 • Skallelv
 • Hamsund gård
 • Strandgata 19
 • Kalvebakken bruer
 • Eliseussen-gården
 • Bjerkvik kirke
 • Skogfoss kraftstasjon
 • Lofotakvariet
 • Vågan kirke
 • Jennestad handelssted
 • Botn - jugoslavisk krigskirkegård
 • Paaljorden
 • Vardø rådhus
 • Bakeriet og Rossgården på Lyngseidet
 • Tromsdalen kirke
 • Fogd Dreyers gate
 • Haalogatun
 • Glomen
 • Foldalbruket
 • Elvebakken skole
 • Barduhallen
 • Kirkegata 2 og Dalsbøkiosken
 • Myrengblokkene
 • Tjøtta kirke
 • Målselv bru
 • Dønnes kirke
 • Sabetjohkbrua
 • Tinden
 • Væreiergården i Stamsund
 • Tørfoss
 • Steilneset minnested
 • Kautokeino fjellstue
 • Haraldvollen leirskole
 • Havnnes handelssted
 • Skjervøy prestegård
 • Polmak kirke
 • Rv 17, Hellåga rasteplass
 • Universitetet i Tromsø, Entréparsellen
 • Grønnegata 122
 • Harstad sykehus
 • Strømsør i Bardu
 • Norsk Medisinaldepots Nord-Norgesavdeling