• Viken gård
 • Fugletitterskjul i Vadsø
 • Holmengrå laksefiskevær
 • Ervika
 • Korsnes handelssted
 • Elverhøy kirke
 • Tørfoss
 • Moskenes kirke
 • Fogd Dreyers gate 16
 • Lappoluobbal barneskole
 • Fiskernes servicestasjoner
 • Bratrein
 • Gjerdet
 • Botn - tysk krigskirkegård
 • Vår Frue kirke og den katolske bispegården i Tromsø
 • Dønnes kirke
 • Høgskolen i Narvik
 • Kjølnes fyrstasjon
 • Fjellkysten hotell
 • Brønnøy prestegård
 • Skjervøy prestegård
 • Væreieranlegget i Hamningberg
 • Pasvik grensestasjon
 • Sjønstå gård
 • Reisænengården
 • Vestre Jakobselv kirke
 • Borge kirke
 • Sjøgata 10-29
 • Strandgata 22
 • Gammelveien i Øksfjordbotn
 • Fiskarfagskolen i Honningsvåg
 • Idrettens hus
 • Storfjord gård
 • Tromsø Baptistkirke
 • Kjelvik husmannsplass
 • Selsøyvik handelssted
 • Fylkeshuset i Vadsø
 • Øysteins gate 2
 • Universitetet i Tromsø, Entréparsellen
 • Bio-teateret
 • Nordlys
 • Lenvik rådhus og kulturhus
 • Harstad samfunnshus og svømmehall
 • Trondenes historiske senter
 • Skjerpenvatnet og Gardsvatnet fugletitterhus
 • Kumpulagården
 • Sysselmannsgården
 • Gornitak rasteplass
 • Gamle Grand hotell
 • Honningsvåg bystruktur
 • Anda fyrstasjon
 • Eggum kulturlandskap
 • Karasjok kirke
 • Glomen
 • Honningsvåg kirke
 • Polarbo
 • Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård
 • Kistrand kirke
 • Polarmiljøsenteret og Polaria
 • Musikkonservatoriet og Tromsø kulturskole
 • De eldre militære bygningene i sentrum
 • Reine kirke
 • Universitetet i Tromsø, Medisin og helsefag
 • Tromsø Tinghus
 • Solhov folkehøgskole
 • Fjærabuene i Birtavarre
 • Mosjøen videregående skole
 • Stamsund kirke
 • Sortland kirke
 • Nedre Misvær / Nerigårn
 • Nordlandsbanken
 • Nyholmen fyrstasjon
 • Altagård med katolsk kirkegård
 • Herredshuset
 • Vadsø kirke
 • Haalogatun
 • Dolstad kirke
 • Storslett bru
 • Alveveien 13-49 - terrassehus
 • Bakeriet og Rossgården på Lyngseidet
 • Skattefogdgården
 • Verdensteatret
 • Hamsunsenteret
 • Bodø Sparebank
 • Vegen over Ifjordfjellet
 • Sjøgata-området
 • Kirkenes sykehus, personalboliger
 • Trastad sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede
 • Kautokeino kulturbygg
 • Alstahaug prestegård
 • Det gamle meieriet
 • KFUK/KFUM
 • Kanebogen kirke
 • Rv 17, Ågskaret fergeleie
 • Kautokeino kirke
 • Barduhallen
 • Bjørklund gård
 • Myrengblokkene
 • Sonjatun helsesenter og omsorgssenter
 • Storgata 73