• Vardø politikammer
 • Byparken i Mosjøen
 • Jennestad handelssted
 • Storgata 95
 • Fygle skole
 • Fogd Dreyers gate
 • Eliseussen-gården
 • Hammerfest kirke
 • Hålogalandsgate 43, 45 A og 45 B
 • Kvamstykket barnehage
 • Furulund
 • Sjøgata-området
 • Sørreisa hovedkirke
 • De eldre militære bygningene i sentrum
 • Hammerfest folkebibliotek
 • Lagården terrasse
 • Steinkaiene i Stamsund
 • Tinden
 • Harstad rådhus
 • Karasjok gjestgiveri og Karasjok hotell med Storgammen
 • Tollboden
 • Steigen bygdetun
 • Nøstvik kirke / Naustvik kirke
 • Anna Eides vei - rekkehus
 • Fokuskvartalet
 • Kirkestue, Karlsøya
 • Rasteplass i Snefjord
 • Dolstad gangbru
 • Sandtorgholmen
 • Valberg kirke
 • Havnevesenets administrasjonsbygning
 • Polmak kirke
 • Svanvik kapell
 • Bo i nord boligområde
 • Fritidshus ved Roggeluokta
 • Det gamle meieriet
 • Fylkeshuset i Vadsø
 • Steinsviks arkitektkontor
 • Rødskolen på Melbu
 • Macks ølbryggeri
 • Kong Oscar IIs kapell
 • Bodø domkirke
 • Grenselandssenteret
 • Rotsund kirke
 • Trondenes historiske senter
 • Glomfjord kraftstasjon
 • Arktisk kultursenter
 • Sømna kirke
 • Villa Breidablikk
 • Alta kraftstasjon
 • Holmboe-hytta
 • Skånland handelssted
 • St. Georgs greskortodokse kapell
 • Bio-teateret
 • Strand skoleinternat
 • Universitetet i Tromsø, Medisin og helsefag
 • Nedre Misvær / Nerigårn
 • Sortland kirke
 • Skallelv
 • Stakkevollveien 25 A, Tromsø
 • Båthus i Tosbotn
 • Holmen leir
 • Vensmoen sanatorium
 • Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård
 • Tennes - tilrettelegging av helleristninger
 • Haalogatun
 • Naustgamme i Rotvik
 • Norsk Medisinaldepots Nord-Norgesavdeling
 • Giævergården
 • Harstad kirke
 • Generalhagen og musikkpaviljongen i Harstad
 • Haraldvollen leirskole
 • Alstahaug - Petter Dass-museet
 • Bergsbotn utsiktspunkt
 • Klimatilpassa boliger i Fuglenesdalen
 • Fjellkirke i Lappoluobbal
 • Grand hotell
 • Hamsunsenteret
 • Langenes kirke
 • Svenske kyrkan
 • Tollboden i Hammerfest
 • Universitetet i Tromsø, Realfagsparsellen
 • Væreieranlegget i Hamningberg
 • Storgata 73
 • Slettnes fyr
 • Øvre Forsland kraftverk
 • Vardø kapell
 • Straumanstua
 • Vadsø kirke
 • Rv 17, Ågskaret fergeleie
 • Kollstraumen bru
 • Aspenes gård
 • Flatøy fyrstasjon
 • Norrøna barnehage
 • Karlebotn skole
 • Vilgesvárri
 • Moskenes kirke
 • Svenskebyen
 • Snippen
 • Taubanesentralen med bane 5 og 6