• Tungeneset rasteplass og utsiktspunkt
 • Hvilhaug sykehjem
 • Mellomveien 34 A og B
 • Tromsø domkirke
 • Tennes - tilrettelegging av helleristninger
 • Krambuvika
 • ”Korshuset” på Mohus
 • Kolflaath-gården
 • Boliger i Hansjordnesbukta
 • Verdensteatret
 • Fjærabuene i Birtavarre
 • Kalvedalsveien 15-17, Tromsø
 • Vilgesvárri
 • Fossmotunet
 • Skjerpenvatnet og Gardsvatnet fugletitterhus
 • Langenes kirke
 • Frimurerlosjen
 • Botn - jugoslavisk krigskirkegård
 • Festplassen i Honningsvåg
 • Sandtorgholmen
 • Nøstvik kirke / Naustvik kirke
 • Trondenes kirke
 • Skihytta på Rismålshaugen
 • Julius Jakhelln-gården
 • Mehamn kapell
 • Bankgata 7-13
 • Tromsøbrua
 • Djevledalsbekken bru
 • Fabrikkaia
 • Karasjok gjestgiveri og Karasjok hotell med Storgammen
 • Nybyen
 • Sortland rådhus
 • Nordlys
 • Senter for nordlige folk
 • Statoil Harstad
 • Øverbygd kirke
 • Punkthuset på Sama
 • Hydro-boligene i Glomfjord
 • Bodin kirke
 • Longyearbyen energiverk
 • Eliborg
 • Svolvær kirke
 • St. Georgs greskortodokse kapell
 • Villa Birkelund
 • Sør-Varanger politikammer
 • Solbjørnneset rassikring
 • Bjørkåsen gruver
 • Manshausen reiselivsanlegg
 • Holmenes
 • Stakkevollveien 25 A, Tromsø
 • Kong Oscar IIs kapell
 • Rådhus Mo i Rana
 • Vegvokterbolig på Hatteng
 • Glomfjord salpeterfabrikker
 • Kobbelv vertshus
 • Det gamle bedehuset
 • Fygle skole
 • Villa Holmboe
 • St. Olavs gate 52 og 54
 • Selsøyvik handelssted
 • Tranøy fyr
 • Finnsnes kirke
 • Metodistkirka og villaer i Halvdans gate / Bakkegata
 • Musikkonservatoriet og Tromsø kulturskole
 • Korsnes handelssted
 • Rabothytta
 • Idrettens hus
 • Myken fyrstasjon
 • Karmelittkloster i Tromsø
 • Macks ølbryggeri
 • Sorenskrivergården i Vardø
 • Eliseussen-gården
 • Ibestad prestegård
 • Fugløykalven fyr
 • Vestregate 28
 • Petersborggata 52
 • Alstahaug - Petter Dass-museet
 • Kiilgården
 • Fullgjødselfabrikken i Glomfjord
 • Storgaten 1 og Torget 3
 • Harstad Arbeidersamfund
 • Salangen kirke
 • Halvdans gate 4
 • Norsk Hydro, Harstad
 • Nordlandssykehuset Rønvik
 • Brønnøy prestegård
 • Gullesfjord vegstasjon
 • Aspenes gård
 • Beaivvasgieddi kapell
 • Marmorslottet
 • Anna Eides vei - kjedehus
 • Indre Finnmark tingrett - Sis Finnmárkku diggegoddi
 • Gállogiedde
 • Karlebotn skole
 • Anna Eides vei - rekkehus
 • Bio-teateret
 • Lofotmuseet
 • Dolstad gangbru
 • A/S Sydvaranger - bygninger i sentrum
 • Kjelvik husmannsplass