Storholmen, 9334 Øverbygd
Inne i det tidligere militære leirområdet på Holmen, nå FilmCamp, står to eldre trebygninger og troner på en kolle. Begge ble bygd på 1920-tallet, begge er rødmalte og med torvtekte saltak. Den ene bygningen er bygd i lafta tømmer og den andre i stolpekonstruksjon (bindingsverk). Forsvaret brukte den ene bygningen som fritidsmesse («kapellet»), den andre som lager.

Year of construction

1920, 1924

Client

Konsul Harald Berg, Tromsø

Building Type

Gårdsbygning, militær bygning, rekreasjon

Construction System / Materials

Treverk, lafta tømmer, bindingsverk, torv

Literature

Landsverneplan for Forsvaret, 2015/2018.

Map

Share

Holmen leir
Holmen leir
Holmen leir