Salangsdalen, 9365 Bardu
Gården Lundamo, i dag Bardu bygdetun, ligger på sletta ved hovedveien E6, omlag ei mil sør for kommunesenteret Setermoen i Indre Troms. I det åpne tunet er det mange små og store tjærebredde bygninger med torvtak. Våningshuset, stallen, fjøset, stabburet og treskelåven har stått her siden gården ble etablert på 1860-tallet. Våningshuset ble bygd i 1868 av Morten Olsen Lundamo og Barbro Nilsdatter Livelten, da Barbro fikk fradelt en del av farsgården Livelten. De kalte gården Lundamo og bygde de husa som trengtes i løpet av få år.

Year of construction

1860-1870

Client

Morten Olsen Lundamo og Barbro Nilsdatter Livelten

Building Type

Gårdsanlegg, museum

Construction System / Materials

Trematerialer, laft, torv, never, stein

Literature

Helgesen, Tom og Schandy, Tom 2009: 100 norske kulturperler, s 188-189.

Map

Share

Lundamo
Lundamo
Lundamo
Lundamo
Lundamo
Lundamo
Lundamo