Skip to main content

Description

9334 Øverbygd
På Maukstadmoen står solide 1950-tallsbygninger på rekke. Bygningene har et enhetlig preg, og er stort sett i pusset betong og med skiferkledde saltak. De er satt sammen av enkle sluttede volumer med knapp detaljering, karakteristisk for 1950-tallsarkitekturen. Bygningene preges av god kvalitet i materialbruk og detaljer, eksempelvis gjennomgående bruk av skifer på alle tak og i inngangspartier samt trappeoppganger. Leiren har tydelig funksjonsdeling mellom forlegninger, administrasjonsbygninger og driftsbygninger, og et klart skille mellom mannskap og befal. Maukstadmoen, eller Skjold leir som er navnet i dag, ble bygd ut i perioden 1953-1956. Det er en av de store leirene i Nord-Norge, og den er en typisk representant for militærleirene som ble etablert på 1950-tallet.

Year of construction

1953-1956

Architect

Arkitekt Ahasverus Munthe-Kaas Vejre, arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas

Client

Staten

Building Type

Militærleir

Construction System / Materials

Mur, betong, skifer

Literature

Landsverneplan for Forsvaret, 2015 / 2018.

Map

Skjold leir
Skjold leir
Skjold leir
Skjold leir
Skjold leir
Skjold leir
Skjold leir