Solbjørnneset, Hamnøy
Landskapet i denne delen av Vest-Lofoten er karrig, det er bratte fjell med grønne hyller og sletter. Langs hele vegstrekningen ble det brukt stedegne masser og naturlig vegetasjon. Det gir en robust og vakkert vegetasjon med stedegne arter.

Vegen mellom Solbjørnneset og Akkarvika består av fire rasgallerier på til sammen 975 meter. De er plassert på de mest rasutsatte strekningene. Vegen følger sjøkanten, og rasgalleriene har en åpen utforming som gir god visuell kontakt med Vestfjorden og landskapet rundt.

Year of construction

2013-2014

Architect

Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter

Client

Statens vegvesen

Building Type

Veg
Rasoverbygning

Construction System / Materials

Betong
Stål
Glass

Prizes / Recognition

European Concrete Award 2016

Map

Share

Solbjørnneset rassikring
Solbjørnneset rassikring
Solbjørnneset rassikring