Dverberg
Den åttekanta Dverberg kirke ligger ved havet i det storslåtte flate landskapet på innersiden av Andøya. Kirka ble tegnet i 1841 og innvidd høsten 1843. Den har empirestilens form og detaljer. Formen er balansert, konsentrert og rein, ved at koret er trukket inn i åttekanten og klokka er plassert i en åttekantet takrytter med spir på toppen av det åttekanta taket.

Da kirka skulle bygges, ønsket menigheta ei åttekantkirke – noe de fikk. Departementet foreslo ei åttekantkirke uten tårn, da den skulle bygges på et værhardt sted. Sognepresten i Dverberg skrev tilbake og hadde innvending angående tårnet:
”Ligeledes tror jeg ei at burde undlade den Bemærkning at Dverbergs kirketårn hidtil har været såkaldet Meed eller Mærke for seiladsen her på Stedet, og at det derfor måtte kunde avstedkomme Søforlis, dersom Kirken blev opbygget uden tårn.” Og tårn ble det.

Year of construction

1841-1843

Architect

Christian Heinrich Grosch

Building Type

Kirke
Forsamlingshus

Construction System / Materials

Treverk
Tømmer
Laft

Literature

Solhaug, Otto: ”Mens tidene går”, Dverbergfolket og kirka. Værøy 1993.

Map

Share

Dverberg kirke
Dverberg kirke
Dverberg kirke
Dverberg kirke
Dverberg kirke