Fv 974, 8489 Nøss
På neset Børhella, mellom Nordmela og Nøss, kneiser fjellformasjonen Bukkekjerka. Det er en gammel samisk offerplass, og navnet kommer fra det samiske ordet «bohki» som betyr kløft og «giergie» som betyr stein. Flere opptråkkete stier leder til toppen av Bukkekjerka.

Year of construction

2017-2018

Architect

Morfeus Arkitekter, landskapsarkitekt Aaste Gulden Sakya

Client

Statens vegvesen, Nasjonale turistveger

Building Type

Transport, infrastruktur, rasteplass

Construction System / Materials

Plasstøpt betong, glass

Prizes / Recognition

Betongtavlen 2018

Map

Share

Bukkekjerka rasteplass
Bukkekjerka rasteplass
Bukkekjerka rasteplass
Bukkekjerka rasteplass
Bukkekjerka rasteplass
Bukkekjerka rasteplass
Bukkekjerka rasteplass
Bukkekjerka rasteplass