• Brinken terrasse
 • Glasshytta og Keramikktårnet på Vikten
 • Vardø radio
 • Kaldslett gård
 • Skjerstad sildoljefabrikk
 • Grunnfør syklisthus
 • Høgskolen i Harstad
 • Mortengården
 • Alstahaug kirke
 • Herøy kirke
 • Kulturhuset i Tromsø
 • Nordlyskatedralen Alta kirke
 • Skattefogdgården
 • Taubanesentralen med bane 5 og 6
 • Jørns gate 39
 • Hatteng rasteplass
 • Tollboden i Hammerfest
 • Grønnegata 122
 • Bodø Sparebank
 • Alta museum og kultur- og natursti
 • Glomfjord salpeterfabrikker
 • Tromsø museum
 • Bebyggelsen i Longyearbyen - fargesetting
 • Alstahaug prestegård
 • Bjørklund gård
 • Barduhallen
 • Messebygg Garnisonen i Porsanger
 • Stien langs sjøen – mot Trondenes
 • Universitetet i Tromsø, Entréparsellen
 • Polarmiljøsenteret og Polaria
 • Skjerpenvatnet og Gardsvatnet fugletitterhus
 • Hamsunsenteret
 • Rotsund kirke
 • Skrova fyr
 • Fagereng boligområde
 • Målselv bru
 • Universitetssykehuset Nord-Norge Longyearbyen
 • Harstad folkeskole
 • Ole Olsens park
 • Vår Frue kirke og den katolske bispegården i Tromsø
 • Lebesby kirke
 • Sjøgata 10-29
 • Kontorbygning i Bredbuktnesveien
 • Tuomainengården
 • Nordlandssykehuset Rønvik
 • Å i Lofoten
 • Tjøtta kirke
 • Strømmen bru
 • Fylkeshuset i Vadsø
 • Unstad
 • Rv 17, Kilboghamn fergeleie
 • Karasjok gamle kirke
 • Vardø fyrstasjon
 • Nordland Kultursenter
 • Espolin Johnson Galleriet
 • Bertheustorget, Harstad
 • Saltstraumen opplevelsessenter
 • Kumpulagården
 • Trondenes kirke
 • Nordkapphallen
 • Dramsveien 83 og 87
 • Universitetet i Tromsø, Tromsø geofysiske observatorium
 • Festplassen i Honningsvåg
 • Stakkevollveien 25 A, Tromsø
 • Raftsund bru
 • Neiden kapell
 • Sorenskrivergården i Vardø
 • Universitetet i Tromsø, Øvre og Nedre lysthus
 • Marmorslottet
 • Sortland kirke
 • Tromsø kunstforening
 • Narvik rådhus
 • Tollboden
 • Vardø kapell
 • Fogd Dreyers gate 16
 • Svenske kyrkan
 • Glomfjord kraftstasjon
 • Punkthuset på Sama
 • Viken gård
 • Skolegata 42 og 44
 • Gustav Moe
 • Bodin kirke
 • Haraldvollen leirskole
 • Bio-teateret
 • Steigen kirke
 • Kolflaath-gården
 • St. Olavs gate 52 og 54
 • Idrettens hus
 • Fylkesboliger, Øvre Åsgård
 • Norsk Luftfartssenter
 • Samelandssenteret
 • Petter Dass-plassen i Sandnessjøen
 • Foldalbruket
 • Kirkegårdsveiens nedre del - villaer
 • Borge kirke
 • Bøkfjord fyrstasjon
 • Vadsø bibliotek
 • Charlottenlund friluftsområde
 • Tranøy i Hamarøy
 • Tjøtta gård