• Lenvik gamle prestegård
 • Sandtorgholmen
 • Furulund
 • Kåfjord kirke
 • Høgskolen i Harstad
 • Nedre Misvær / Nerigårn
 • Langenes kirke
 • Kirkegårdsveiens nedre del - villaer
 • Dønnes gård
 • Flakstad kirke
 • Altagård med katolsk kirkegård
 • Jørns gate 39
 • Blokkebærgrenda
 • Gustav Moe
 • Fugløykalven fyr
 • Nyholmen fyrstasjon
 • Kjerringøy handelssted
 • Hageanlegg på Lurøy gård
 • Gratangen kirke
 • Grønnegata 122
 • Glasshytta og Keramikktårnet på Vikten
 • Samisk videregående skole, Karasjok
 • Sortland kirke
 • Væreieranlegget i Hamningberg
 • Det gamle bedehuset
 • Nøkken - rekkehus
 • Honningsvåg kirke
 • A/S Sydvaranger - produksjonsanlegg på Bjørnevatn
 • Domus, Hammerfest
 • Metodistkirka og villaer i Halvdans gate / Bakkegata
 • Fjellkirke i Lappoluobbal
 • Nordreisa kirke
 • Kulturhuset i Tromsø
 • Stakken naustområde
 • Bruene over Efjorden
 • Ormen lange
 • Nordlyskatedralen Alta kirke
 • Halvdans gate 4
 • Svenskebyen
 • Øysteins gate 2
 • Storslett bru
 • Storgaten 1 og Torget 3
 • Bertheustorget, Harstad
 • Stamsund kirke
 • Eliseussen-gården
 • Karmelittkloster i Tromsø
 • Nesseby kirke
 • Norsk Hydro, Harstad
 • Tromsø Tinghus
 • Kontorbygning i Bredbuktnesveien
 • Aspåsen skole
 • Kumpulagården
 • Universitetet i Tromsø, Tromsø geofysiske observatorium
 • http://arkitekturguide.uit.no/data/big/304/tjottagrd04med.jpg
 • Kolflaath-gården
 • Austad-bygget
 • Skansen
 • Hålogaland teater
 • Reisænengården
 • Harstad folkeskole
 • Dolstad kirke
 • Tuomainengården
 • Haraldvollen leirskole
 • Finnsnes kirke
 • Sortland gymnas
 • Bjørvig brygge
 • Gildeskål hovedkirke
 • Lokomotivstall 1
 • Universitetet i Tromsø, Humanioraparsellen
 • Østsamisk museum
 • Landegode fyrstasjon
 • Havnnes handelssted
 • Dreyergården
 • Hytte i Skarsfjorden
 • Nordlys
 • Eliborg
 • Dønnes kirke
 • Skjervøy kirke
 • Sabetjohkbrua
 • Honningsvåg bystruktur
 • Djevledalsbekken bru
 • Høgskolen i Narvik
 • Polarbo
 • Marmorslottet
 • Brønnøy kirke
 • Hamningberg fiskevær
 • Nordre Tollbodgate – Storgata til Dramsveien
 • Mellomveien 34 A og B
 • Lenvik rådhus og kulturhus
 • Bøkfjord fyrstasjon
 • Vardøhus festning
 • Nordlysbadet
 • Korsnes handelssted
 • Holmengrå laksefiskevær
 • Salangsverket
 • Bardu kirke
 • Nordnorsk Kunstmuseum
 • Stien langs sjøen – mot Trondenes
 • Narvik kirke
 • Grønnåsen skole