Skip to main content

Description

Lia, 9170 Longyearbyen
De karakteristiske «spisshusene» ligger i parallelle rekker i Lia ovenfor sentrumsbebyggelsen. Tilnavnet kommer av den spisse takvinkelen og den sammenhengende rekken av gavler. Bolighusene er fargerike og var de første som ble malt etter det som skulle bli en fargeplan for bebyggelsen i Longyearbyen. Husene er fundamentert på pæler, og det meste av konstruksjonssystemet er skjult av et sprosset «skjørt».

Husrekkene følger Longyeardalens nord-sørlige retning og har gavlfasadene vendt mot vest. De er tilpasset terrenget og skråstilt i forhold til Hilmar Rekstens vei nedenfor. Vei 230 forgrener seg til de seks husrekkene med til sammen 38 boliger. Uteområdene er delvis opparbeidet med felles grillplass og lekeapparater.

Year of construction

1976

Architect

Martin Henriksen, arkitekt MNAL, Bergen

Client

Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Building Type

boliger

Construction System / Materials

treverk

Literature

Litteratur; Grete Smedal, Longyearbyen i farger – og hva nå? Eide forlag 2001

Map

Nedre rekke, sett fra nord, med taubanekonstruksjon
De brunbeisede husrekkene sett fra nord, foto Smedal 2001, s. 24
Nedre rekke mot øst
Snitt og plantegning (NB: ombygd!), endehus med fyrhus