Kaperdalen
I Kaperdalen ligger to fraflytta markesamiske boplasser, Nikolaiplassen (Ner-Kaperdalen) og Ola Haugenplassen (Øver-Kaperdalen), med en avstand på 3-4 km fra hverandre og med sti mellom boplassene.

Year of construction

1900-1950

Building Type

Boplass, bolig, fjøs, museum

Construction System / Materials

Treverk, never, torv, ris

Literature

Eriksen, Hans Kristian 1989: «Gammene i Kaperdalen og folket som hørte til der» i På mjuke skinnsko gjennom historia, Bodø, s. 116-148.

Helgesen, Tom og Schandy, Tom 2009: 100 norske kulturperler, s. 190-191.

Map

Share

Kaperdalen sameboplass
Kaperdalen sameboplass
Kaperdalen sameboplass
Kaperdalen sameboplass
Kaperdalen sameboplass
Kaperdalen sameboplass