Skip to main content

Description

Mellomåsveien 108, Rønvik
Mellomåsen sykehus var da det ble bygd en utvidelse av det gamle Rønvik psykiatriske sykehus. Naturformasjonen Mellomåsen er et visuelt skille mellom de to sykehusene, der Mellomåsen sykehus ligger på høydedraget øst for Rønvik sykehus.

Year of construction

1979-1982

Architect

BOARCH arkitekter AS

Client

Nordland fylkeskommune

Building Type

Sykehus

Construction System / Materials

Betong, stål, teglstein, treverk

Literature

Byggekunst 08/1984, Nordland Psykiatriske sykehus, avd. Salten, s. 410-414

Jakhelln, Gisle (med flere) (red): -byen vårres, vandringer i Bodø, Bodø 2004

Map

Nordlandssykehuset Mellomåsen
Nordlandssykehuset Mellomåsen
Nordlandssykehuset Mellomåsen