8980 Vega
Fiskeværet og dunværet Skjærvær ligger på ei lita øy utenfor Vega på Helgelandskysten. Det er ei av de ytterste øyene vest i Vegaøyriket.

Været et delt i to eiendommer, og der er tilsammen et trettitalls bygninger med smått og stort, alle plassert i værbebyggelsen. På den sørligste eiendommen er det bevart mange av de opprinnelige bygningene fra 1800-tallet. I været er det bolighus, utedo, fjøs, diverse sjåer, uthus, brygger, naust, rorbuer, trandamperi og e-hus. De fleste husa ligger i sjøkanten, med bolighusa litt lenger opp i bakken. Bedehuset ligger på øyas høyeste punkt. Det ble bygd i 1920-åra av midler samlet inn blant tilreisende fiskere og fastboende.

Year of construction

1800-tallet

Building Type

Fiskevær
Dunvær med diverse bygninger

Construction System / Materials

Treverk
Laftekonstruksjon
Stolpekonstruksjon

Literature

Næss, Inga E.: Øylandet – dagligliv på Helgelandskysten, Stamsund 2013

Map

Share

Skjærværet
Skjærværet
Skjærværet
Skjærværet
Skjærværet