Forvik
Det nye Forvik fergested for ytre riksvei på Helgelandskysten ligger ved ei lita vik i det åpne landskapet ved Forvik gamle handelssted. Fergekaia og kjørearealet for biler samt oppstillingsplass for biler og busser ligger i det slake, langsgående terrenget. Gang- og oppholdsarealet med servicebygningen ligger derimot på tvers av terrenget. Dette terrenginngrepet er forsterket ved servicebygningens form, som domineres av det kraftige hvelvete ståltaket. Fra servicebygningen fortsetter ei trapp opp skråningen, og denne gir gangforbindelse til det gamle handelstedet på nordsiden av bukta.

Year of construction

2015

Architect

Manthey Kula AS

Client

Nordland fylkeskommune

Building Type

Fergekai
Servicefunksjoner
Kiosk
Venterom

Construction System / Materials

Betong
Stål
Glass
Tre

Literature

Arkitektur N, nr. 5/2016, s. 52-57.

Map

Share

Forvik fergekai
Forvik fergekai
Forvik fergekai
Forvik fergekai
Forvik fergekai