Målet under planlegging og bygging av vegen var å skape «et lavmælt byggverk gjennom et vakkert og storslått landskap». Det ble særlig arbeidet med:

  • Landskapstilpasning av veganlegget ved bearbeiding av linjeføring og sideterreng, blant annet å begrense bruk av rekkverk
  • Formingsveileder og kontraktsfestet rigg- og marksikringsplan for å gjennomføre alle anleggsarbeider (veg og midlertidige inngrep) mest mulig stedstilpasset og skånsomt
  • Tilrettelegging for naturlig gjenvekst av stedegen vegetasjon
  • Kompetanseoppbygging og dialog med entreprenørene

Juryen for Vakre vegers pris 2012 mente at Statens vegvesen Region nord hadde lykkes i å skape en «lavmælt veg i et storslått landskap» og at vegen kunne tjene som forbilde for andre utbygginger.


Share

Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)