Lofast – Lofotens fastlandsforbindelse – ble planlagt fra 1980-årene og utover. Første del av vegen, fra Fiskebøl til Myrland, ble påbegynt i 1993 og var ferdigstilt i 1997. Neste strekning, fram til østsiden av Raftsundet med Raftsundbrua, ble åpnet i 1998. Det var mye strid om valg av trasé for den siste strekningen (Lofast II), og vegvalget ble avgjort av Stortinget i 2003. Lofast II ligger i utkanten av Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde, og ved et av vassdragene til Vestpollen, som er varig vernet mot vannkraftutbygging.

Share

Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)