De østre delene av Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II) ligger i et storslått fjord- og tindelandskap, og går stedvis gjennom kupert og bratt terreng. E10 følger Ingelsfjorden, krysser Øksfjorden og flere mindre vassdrag før den munner ut i Sørdalen i Kvæfjord kommune. Bortsett fra en eksisterende kraftledning var området vegløst og uberørt av andre større tekniske inngrep. Trasevalget for ny E10 var omstridt. Det ble derfor gjort flere målretta tiltak for å minske terrenginngrepene, gjennom landskapsforming og økologisk restaurering.

Lofast II er omlag 30 km, derav er det ca. 10 km som er fordelt på fire tuneller.

Lofast II ble åpnet i desember 2007, og ga mulighet for å reise til og fra Lofoten uten bruk av ferge.

Share

Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)