Kulldrifta i Pyramiden ble grunnlagt av svenske interesser i 1910 og solgt til Sovjetunionen i 1927. Bosettingen hadde på det meste over 1000 innbyggere, og like før nedleggelsen overvintret omlag 600 russere og ukrainere her. Trust Arktikugol stengte i april 1998 kullgruvedrifta etter 53 års kontinuerlig drift. Gruvedrifta ble avviklet og bosetningen fraflytta. Stedet bærer preg av at det skjedde i hastverk. Etter vinteren 1998/99 var Pyramiden en periode uten bosetting før turistvirksomhet i begrenset skala ble etablert omlag 2013.

Share

Pyramiden