Bebyggelsen er planmessig organisert med et aksialt midtparti, brede veier, betongbelagte gangveier og velordna infrastruktur som de innbygde rørgatene.

Byrommet i Pyramiden ble grovt sett etablert i to etapper. Det var etterkrigsbebyggelse bygd i trematerialer på 1950-tallet, og boligblokker samt sykehus, skole og velferdsbygninger i betong og tegl på 1970- og 1980-tallet.

Share

Pyramiden