Gruvebyen Pyramiden ligger i flatt terreng på ei romslig slette mellom fjella. Det har sitt navn etter det pyramideformete fjellet som ligger bak bebyggelsen.

Den sovjetiske, seinere russiske, gruvebyen Pyramiden ble utviklet som et mønstersamfunn. Det ble bygd kulturhus, svømmehall, bibliotek, sykehus, skole og barnehage, kino og museum. Der var fjøs med kyr, griser og høner samt et stort drivhus. Samfunnet produserte melk, kjøtt, egg, grønnsaker og blomster. Både tre- og murbygningene har fine arkitektoniske detaljer, da det ble satset på estetikk i bybildet. Byen ble organisert rundt et åpent graskledd sentrumsområde med Leninbysten i midten, og fellesfasiliteter og bolighus samt -blokker ligger rundt. De gruverelaterte og tekniske anleggene ligger i andre områder av bosettingen.

Share

Pyramiden