Den polske gravplassen ligger ved siden av den britiske. Den er relativt liten og er avgrenset fra omgivelsene ved hjelp av hogde, vertikale steinrektangler sammenkoblet med kjetting. Over de fem soldatgravene står et todelt vertikalt steinmonument utformet av billedhogger Gunnar T. Janson (1901–1983), utsmykket med et kors i lavt relieff.

Share

Krigsgravplassene ved Fredskapellet