Denne utførelsen preger de britiske krigsgravene over hele Europa, og gravsteinene sies å være laget i England. I de britiske retningslinjene for utformingen av krigsgravplassene, som ble laget i forbindelse med første verdenskrig, er det vektlagt at både arkitektur og hortikultur (beplanting) skal være av god kvalitet. Gravsteinene skal være ens og på den måten ære alle døde på lik måte, og gravplassene skal så langt som mulig preges av like gravstøtter, grasplen og blomsterrabatter. Det ble søkt råd hos den kjente hageformgiveren Gertrude Jekyll (1843–1932), og det ble sagt i retningslinjene som ble laget i 1918 at blomstermarkeringene skulle være fargerike og bestå av roser og stauder – “there is no reason why cemeteries should be places of gloom”. Det høyreiste latinske korset med korte tverrarmer og åttekantet base ble formgitt for å brukes på krigsgravplassene fra første verdenskrig av arkitekt Sir Reginald Blomfield (1856–1942), og det ble også anvendt i forbindelse med andre verdenskrig.

Share

Krigsgravplassene ved Fredskapellet