De britiske soldatgravene ligger på et eget område lengre oppe i bakken. Her er gravplassen også markert av et høyt steinkors, og området er avgrenset av en hogd steinkant lagt i bakkenivå. De høgreiste rektangulære gravstøttene med avrundet øvre kant er utført i lys stein, alle like i form og utførelse med ett navn på hver stein, og de står tett og regelmessig i rekker. Det er kun denne tette regelmessigheten i plasseringen av gravminnene og den stilfulle og frodige blomstermarkeringen som på avstand visuelt skiller dette området fra gravfeltene for øvrig.

Share

Krigsgravplassene ved Fredskapellet