De franske soldatgravene ligger rett innenfor hovedporten. Der er lange rekker med gravplater i stein integrert i grasbakken, med et stort steinkors i midten, utformet av billedhogger Per Palle Storm (1910–1994). Gravene er markert på en enkel måte med to navn på hver steinplate. Det er ingen markant avgrensing mot gravplassen for øvrig, med unntak av en hellelagt rettlinjet gangvei i nedre kant og lav buskbeplanting langs langsidene.

Share

Krigsgravplassene ved Fredskapellet