Et stort grovhogd steinkors er plassert i en liten halvrund utvidelse av terrassen på nordsiden, slik at korset også ses fra parkeringsplassen på nedsiden ved hovedveien ut fra Narvik (E6).

Share

Krigsgravplassene ved Fredskapellet