Den tyske krigsgravplassen er den største og mest framtredende av krigsgravplassene i Narvik, og den ligger mellom Fredskapellet og parkeringsplassen ved hovedveien. Den utgjør en stor rektangulær terrasse dekket med gras, innhegnet av en lav mur bygd av hogde steinblokker. Det er noen få enkeltstående trær ved terrassens utkanter der bjørk og gran omkranser den på tre sider. I grasdekket er det lagt ned steinplater med navn og satt ned små grovhogde steinkors to og to, eller tre og tre i et stramt mønster.

Share

Krigsgravplassene ved Fredskapellet