Narvik nye gravlund og Fredskapellet ligger i skrånende terreng på oversiden av E6 nordøst i Narvik sentrum. På Narvik nye gravlund er det områder med tyske, britiske, franske og polske krigsgraver fra andre verdenskrig, alle mer eller mindre integrert i den store gravlunden for byens innbyggere, og alle plassert i kapellets nærområde.

Share

Krigsgravplassene ved Fredskapellet