I boligområdet Furumoen, der det under andre verdenskrig var fangeleir og en gravplass like etter krigen, er det i dag en minnelund omkranset av boligbebyggelse. Her står både en standard minnestein som ble satt opp av norske myndigheter, utsmykket med eikeløv, og en sovjetisk minnestøtte utsmykket med en femarmet rød stjerne. Minnestedet er utformet som to sammenbundne terrasser i det skrånende landskapet, og med en ganske tett naturlig vegetasjon. I Narvik er det ikke sovjetrussiske graver, siden de ble flyttet til krigsgravplassen på Tjøtta på 1950-tallet.

Share

Krigsgravplassene ved Fredskapellet