Stabburet er like gammelt som gården og inneholder i dag gjenstander fra hele driftsperioden. Den enkle toetasjes bygningen står på stabber og er bygd av lafta tømmer, med inngangssval foran laftekjernen.

Share

Lundamo