Stallen ble oppført på Lundamo ca. 1875, men ble seinere flyttet til Nesmoen til nær familie. I 1974-1975 kom stallen tilbake til Lundamo. Stallen er bygd i laft og bindingsverk med vertikalt låvepanel. Bygningen står på en mur av naturstein, og den har saltak tekket med never og torv. Stallen inneholder i dag ei variert gjenstandssamling.

Share

Lundamo