Den lille skolestua ble flytta til bygdetunet fra Nerli gård i Midtli skolekrets. Den ble satt opp av lafta tømmer med saltak tekket med never og torv i 1895, mens bislaget kom til seinere. Skolestua ble i en periode brukt som bolig. I perioden 2004-2007 gjorde venneforeninga til Bardu Bygdetunet omfattende og nødvendig istandsettingsarbeid. Skolestua fikk da nytt fundament og nye syllstokker.

Share

Lundamo