Beliggenheten var hovedgrunnen til etableringen av handelstedet her. Dette var en av de siste trygge havnene før den beryktede Vestfjorden, og fiskere som kom sørfra lå her og ventet på gode værforhold før de kunne seile over til fiskefeltene. De kjøpte sin utrustning her og solgte fisken sin her. Alt handlet om fiske og bearbeiding og transport av fisk, og dette var grunnlaget for flere hundre år med kontinuerlig drift for handelstedet.
På begynnelsen av 1900-tallet forsvant de kongelige privilegiene til de nordlandske handelstedene. Seilskutetiden gikk mot slutten, og frakteskipene ble stadig større og bedre. Anløpssteder som Grøtøy ble for grunne for de største båtene. Fiskebåtene fikk motor og fiskerne kunne velge selv hvor de skulle levere fisken. Konkurransen hardnet til og i 1924 gikk handelsstedet konkurs. Bildet er fra ei av stuene og på veggen henger bilder av de tidligere eierne av handelsstedet.

Share

Grøtøy handelssted