Handelsstedet var lokalisert til øyene Grøtøya, Manshausen og Naustholmen. Det ble grunnlagt i 1690 og var ett av Nordlands største gjennom mer enn to århundrer, fram til konkursen i 1923. I flere generasjoner var familien Schøning eier av stedet. Grøtøy handelssted ble opprettet av Oluf Hartviksen som hadde arvet Grøtøya etter faren Hertvik Arnesøn som var prest i Steigen. Handelsstedet lå strategisk plassert og var siste stoppested for fiskerne på turen nordover Vestfjorden. Spesielt før og etter Lofotfisket var det mye folk innom.

Share

Grøtøy handelssted