Den nåværende hovedbygningen på Grøtøy gamle handelssted ble oppført i 1862–1863 etter tegning av Gerhard Schønings far, Ole M. Schøning. Hovedfasaden vender mot havna og mot øst. En altan med balustrade i husets lengde hviler på en høy søylerekke i sjøkanten. Over den troner to høye etasjer med et høyt skifertekket saltak. Den regelmessige fasaden mot sjøen er prydet av T-postvinduer som står i grupper – symmetrisk om en midtakse – der vinduene står tre og tre i midtpartiet og parvis på sidene. Huset, som har 22 rom, skal være kommet ferdig lafta fra Namdalen.

Mange av de gamle bygningene fra handelsstedets storhetstid er blitt borte. Hovedbygning, stabbur, hageanlegg og utedo/uthus utgjør i dag det gamle handelsstedet.

Share

Grøtøy handelssted