Hagen nord for hovedbygningen ble anlagt omkring 1870. Det er en oppmurt langstrakt og rektangulær terrasse, med påfylt jord på svaberget. Mot nord og vest er hagen vernet av en kvitkalket mur. Langs terrassekanten mot sjøen er det et lavere, kvitmalt stakittgjerde. Det fører trapp fra den langstrakte altanen foran hovedbygningen og ut i denne terrassehagen. I 1958 beskriver Magne Bruun (som har tegnet planskissen) en sirlig spasergang dekket av kvit skjellsand. Den førte rundt to ovale felter og endte i en sitteplass med gyngesofa, bord og benker foran en kvit paviljong med svunget pyramidetak. Innenfor muren på vestsiden sto en rekke av trær, mest ask og lønn, med brede, maleriske kroner. Langs østsiden lå det artsrike og frodige staudebed.

Share

Grøtøy handelssted