Skip to main content

Description

Skihytta ligger på toppen av Rismålshaugen, med svalgang og veranda vendt mot sør og sola. Den gamle hytta er i hovedsak i en etasje og bygd i lafta tømmer. Med de småruta vinduene, de mørke tømmerveggene og svalgangen har hytta et nasjonalromantisk preg – typisk for den tiden den ble bygd. Det store serveringsrommet har atkomst fra svalgangen, som går langs hele langsiden av hytta. På hyttas vestende er det bygd opp en andre etasje, som har atkomst fra trapp på utsiden og med en flott veranda som utvider rommet innenfor.

Til gjenåpningen i 2009 var den gamle hytta fint istandsatt, og på baksiden var det bygd til nødvendige rom som toaletter, kjøkken og lager. Dette er skilt fra den gamle hytta ved hjelp av en glassgang. Tilbygget er i bindingsverk og holdt i et nytt formspråk, sammenliknet med det gamle.

Skihytta på Rismålshaugen