Njallaen huser refleksjonsrommet. Rommet står på en søyle høyt over bakken og er en nåtidig tolkning av det tradisjonelle, samiske stabburet. En samisk njalla ble bygd på en avhugd trestamme. Denne njallaen bæres av et lakket stålskjelett, prefabrikkert i Trondheim ved hjelp av arkitektstudenter. Fra refleksjonsrommet er det en spektakulær utsikt over Norskehavet.

Share

Fordypningsrommet Fleinvær