Den offisielle åpningen av fordypningsrommet i 2016 markerte kulminasjonen av en lang, begivenhetsrik og tidvis slitsom byggeprosess på to og et halvt år. Mange hender og hoder bidro til det ferdige fordypningsrommet. Arkitekter, studenter, kunstnere og andre frivillige la ned en stor innsats i en prosess der veien ble til mens man gikk. Oppdragsgiver Lund kalte det en kunstnerisk tilblivelsesprosess, der man våget å gå i nye retninger uten å ha sikkerhetsnettet på plass. Arkitekt Rintala beskrev en byggeprosess der man ga slipp på tanken om stram kontroll til fordel for åpenhet og kreativitet.

Share

Fordypningsrommet Fleinvær