Bygningene i hjertet av fordypningsrommet er monofunksjonelle, med konsertrommet på den ene siden og kjøkkenet på den andre. Den ene bygningen er tilbaketrukket i forhold til den andre. Slik har kjøkkenet et stort uteareal mot havet, mens konsertrommet har uteplassen mot gangstien opp bakken fra sovehusene. Det gir et naturlig amfi i forkant.

Share

Fordypningsrommet Fleinvær