Skip to main content

Description

Rombaksveien 44
Narvik nye gravlund og Fredskapellet ligger i skrånende terreng på oversiden av E6 nordøst i Narvik sentrum. På Narvik nye gravlund er det områder med tyske, britiske, franske og polske krigsgraver fra andre verdenskrig, alle mer eller mindre integrert i den store gravlunden for byens innbyggere, og alle plassert i kapellets nærområde.

Year of construction

1950-1955

Architect

Staten, ved landskapsarkitekt Karen Reistad

Client

Staten

Building Type

Gravplass, minnested

Construction System / Materials

Stein, grasslette, trevegetasjon, blomsterplanter

Literature

Hage, Ingebjørg: «Krigsgravplassene i Nordland – Karen Reistads arbeider på Tjøtta, i Botn og Narvik», s.321-348, i Hager mot nord – nytte og nytelse gjennom tre århundrer. Red. Hage, Haugdal, Hegstad.

Map

Krigsgravplassene ved Fredskapellet
Krigsgravplassene ved Fredskapellet
Krigsgravplassene ved Fredskapellet
Krigsgravplassene ved Fredskapellet
Krigsgravplassene ved Fredskapellet
Krigsgravplassene ved Fredskapellet
Krigsgravplassene ved Fredskapellet
Krigsgravplassene ved Fredskapellet