Setermoen, 9365 Bardu
Ved nordenden og i utkanten av dagens Setermoen militærleir ligger tre store magasinbygninger etter hverandre på rekke langs et terrengfall, med furutrær rundt. De tilhørte den gamle Kavallerileiren og brukes i dag til velferdsformål.

Year of construction

1908-1918

Client

Forsvaret

Building Type

Lager, magasin, militær bygning

Construction System / Materials

Treverk, stolpeverk, skifer

Literature

Landsverneplan for Forsvaret, 2015 / 2018.

Map

Share

Setermoen leir, lagerbygninger
Setermoen leir, lagerbygninger
Setermoen leir, lagerbygninger