Nedre Hulvann, Sandemarka, Tovik
Vilgesvárri er en tradisjonell markesamisk boplass som ligger relativt høyt i landskapet i forhold til resten av markebygdbosettingene i Skånland. På norsk kalles boplassen for Blåfjell. Oversetter vi det samiske navnet Vilgesvárri direkte, blir det "Kvitfjell". Boplassen ligger ved Nedre Hulvann / Roggejávri. Her er et fint og interessant kulturlandskap med bygninger, bygningsrester og tufter på flere tun. Henrik-tunet – med stue, stabbur, jordkjeller, høyløe og fjøsgamme – er i dag det best bevarte og helhetlige.

Year of construction

1850-2000

Client

Jon Johnsen med flere

Building Type

Gårdsanlegg, bolig, turistanlegg

Construction System / Materials

Stein, tre, torv

Literature

Myrvoll, Marit: Vilgesvárri / Blåfjell. Markesamisk boplass under fjellet. Fotefar mot nord, Tromsø 1996.

Map

Share

Vilgesvárri
Vilgesvárri
Vilgesvárri
Vilgesvárri