Skip to main content

Description

Fv 889, Havøysundvegen
Vegen på Skjarvelandet ligger på fylling i fjorden for å unngå inngrep i den sårbare fjellsiden. Det er bygd tre store fangvoller på til sammen 950 meter og flere lave voller langs vegen. Fangvollene og vegkurvaturen er knyttet sammen til en helhet, som både gir god rassikring og en god kjøreopplevelse. Hele anlegget er bygd med løsmasser, som store, skulpturelle landskapselementer, og det gikk med 300 000 kubikkmeter sprengstein. Skjarvodden fikk en ny form, der masseuttaksstedet ble bearbeidet til en naturlig del av det storlinjete landskapet.

Year of construction

2013

Architect

Landskapsfabrikken as

Client

Statens vegvesen, Nasjonale turistveger

Building Type

Rassikringsanlegg
Veg

Construction System / Materials

Stein
Grus
Asfalt

Prizes / Recognition

Vakre vegers pris 2014

Literature

Arkitektur N 01/2015, Rassikring i Finnmark, s. 58-61

Map

Skjarvelandet
Skjarvelandet
Skjarvelandet
Skjarvelandet
Skjarvelandet