Skip to main content

Description

Forslandsvassdraget, 8890 Leirfjord
Øvre Forsland kraftverk ligger på elvebredden i lysningen i utkanten av en granskog. Utformingen av bygningen er sterkt preget av vertikale elementer, med de skjeve veggene med varierende åpninger som går fra grunnen til taket. Arkitekten har uttalt at omgivelsene var inspirasjonen for utformingen, med det vertikale og det irregulære i den omkringliggende granskogen. De utenpåliggende lektene viser til de vertikale trestammene og nedhengende greiner. Bærekonstruksjonen og innerveggene er utført i betong. Ytterveggen er en kombinasjon av bærende betongplater med trekledning og store vertikale glassfelt med varierende bredde.

Year of construction

2013-2015

Architect

Stein Hamre Arkitektkontor AS

Client

Helgelandskraft AS

Building Type

kraftverk
industri

Construction System / Materials

treverk
glass
concrete

Prizes / Recognition

Architizers 2016 A+ Award.

Map

Øvre Forsland kraftverk
Øvre Forsland kraftverk
Øvre Forsland kraftverk
Øvre Forsland kraftverk