Søndre Steinsland, Tennskjær
Steinsland ligger ved Tjeldsundet. Den eldre bebyggelsen på gården Søndre Steinsland utgjør et tradisjonelt klyngetun, og bebyggelsen ligger i rekker. Nederst ligger fem stuehus i ei litt uregelmessig rekke, med to stabbur/buer nærmest stuehusa. Øverst ligger fjøs, stall og låver. På nedsiden av stuehusa er det frodige hager som er gjerdet inn. Innmarka strekker seg ned mot sjøen samt på baksiden av bebyggelsen mot utmarka og fjellet.

Year of construction

1800-1950

Building Type

Klyngetun, rekkebebyggelse, gårdsbebyggelse

Construction System / Materials

Laft, stavkonstruksjon, mur, tre, stein, skifer

Map

Share

Klyngetunet Steinsland
Klyngetunet Steinsland
Klyngetunet Steinsland
Klyngetunet Steinsland