Da Christian Frederiksen overtok rundt 1900 var her stor gårdsdrift. Han satset i tillegg på industri basert både på råvarer fra gårdsbruket (meieri, ullvare- og smørfabrikk) og fra fiskeriene (sildemel og olje), og også på konsumvarer som såpe, kaffeerstatning, mineralvann, blikkvarer, oljeklær m.m. Frederiksen var tidlig ute med å ta i bruk den tids tekniske oppfinnelser som telegraf, telefon og elektrisk kraft, og han sto i spissen for å bygge ut kommunikasjonene i Vesterålen.

Share

Melbu hovedgård