Erich Coldevin (1803-1847) fra Dønnes på Helgeland kjøpte Melbu i 1832. Den gamle bebyggelsen ble revet, og et nytt tun ble etablert, med den ruvende hovedbygningen som midtpunkt. Dattersønnen Christian Frederiksen omformet Melbu fra handelssted til industristed rundt år 1900. Han bygde verandaen mot hagen (1900) og ny inngang mot tunet (1912). Da Christian døde i 1929, gikk stedet i arv til hans sønn, Gunnar Frederiksen. Han bodde ikke i hovedbygningen, men leide den ut. I årene 1937-1957 drev Nordland fylke gården som landbruksskole, avbrutt av den tyske okkupasjonen under 2. verdenskrig. Landbruksskolen brukte hovedbygningen til bolig og skolelokale. Nora margarinfabrikks disponent bodde også her fra 1949 til 1957, og fabrikken hadde sitt styrelokale i huset til 1970, ellers var huset leid ut som leiligheter. På begynnelsen av 1970-tallet sto hovedbygningen til forfall, men lokal mobilisering skaffet midler til istandsetting. I 1976 ble bebyggelsen på tunet overdratt til Vesterålsmuseet, som etter hvert ble ei avdeling av Museum Nord.

Share

Melbu hovedgård