Den staselige hovedbygningen i to etasjer samt kjeller og loft er i empirestil. Den er bygd av lafta tømmer. Veggene er utvendig kledd med stående trepanel med markante etasjeskiller, og bygningen har empirens høgreiste krysspostvinduer. Grunnmuren er kvitmalt, mens saltaket har rød eternit-tekking. Opprinnelig var taket tekket med røde teglpanner. Midtpartiet mot hagen har hagedører og stor veranda i første etasje, korresponderende vinduer i andre etasje og tilbaketrukket ark i loftsetasjen. Hovedinngangen mot tunet, med murt trapp og dobbelfløyet dør, har gavlformet tak som bæres av klassisistiske søyler.

Share

Melbu hovedgård