Melbu hovedgård består av fire bygninger som troner på en liten høyde over tettstedet. De ble alle reist på 1800-tallet; hovedbygning, tjenerbolig, stabbur og vognhus. Alle bygningene er i trematerialer og er blitt tilbakeført til det uttrykket de hadde omkring 1900. Hovedbygningen er også restaurert innvendig. Museum Nord har utstillinger og møtelokaler i hovedbygningen, kontorer i tjenerboligen og verksted i vognhuset.

På sør- og vestsiden av hovedbygningen ligger en storslått hage og park i engelsk stil, med rette og svungne grusganger, plener, fontene og beplanting med trær, busker og stauder på begge sider av en naturlig bekk.

Share

Melbu hovedgård