Til å være en sovjetisk gruvebosetting var boligene her av god standard. Boligene som ble satt opp på 1950-tallet er stort sett bygd i trematerialer og i to etasjer med valmtak. Boligblokkene som ble satt opp på 1980-tallet er i betong og gjerne fire etasjer høy med flatt tak.

Share

Pyramiden